Universiteto tarptautinė studentų įdarbinimo strategija. Seimo rudens sesija – kokie laukia svarbiausi darbai? - LRT


Seimo rudens sesija — kokie laukia svarbiausi darbai?

universiteto tarptautinė studentų įdarbinimo strategija

Penktadienį Seimas rinksis į III rudens sesiją, kurios pirmajame posėdyje numatoma pateikti sesijos darbų programos projektą, rašoma Seimo kanceliarijos pranešime žiniasklaidai.

Seimo rudens sesijos darbus pristatys Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Vyriausybės teikiamus įstatymų projektus — ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė.

universiteto tarptautinė studentų įdarbinimo strategija

Pasak Seimo vadovės, nors dauguma veiklų jau dirba įprastu režimu, vis dėlto situacija šalyje dar reikalauja išskirtinio dėmesio ir dėl universiteto tarptautinė studentų įdarbinimo strategija, ir dėl migrantų.

Nepaisydama to tikiu, kad dauguma parlamentarų rudens sesijoje sugebės valdyti emocijas ir pirmumą teiks profesionalumui. Rudens darbų programoje — teisės aktų projektų.

universiteto tarptautinė studentų įdarbinimo strategija

Dalis projektų perkelta iš praėjusių parlamento sesijų. Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašytiprezidentas Gitanas Nausėda — 8, Seimo nariai frakcijos — teisės aktų projektų.

universiteto tarptautinė studentų įdarbinimo strategija

Prioritetinis dėmesys bus skiriamas švietimui, inovacijų reformai, socialinės atskirties mažinimui, sveikatos apsaugai, Lietuvos žaliajam kursui, viešajam administravimui ir valstybės tarnybai, į nacionalinę teisę bus perkeliamos Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos. Tarp pagrindinių Seimo rudens darbų — m. Kartu numatomas mokestiniuose įstatymuose nustatytų neterminuotų lengvatų ir specialiųjų apmokestinimo sąlygų peržiūrėjimas.

Pranešti klaidą

Dėmesys — labiausiai socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms Rudens sesijoje daug dėmesio planuojama skirti socialinės apsaugos srities klausimams. Siūlomais projektais numatoma didinti mažiausiai uždirbančių darbuotojų darbo užmokestį, keisti socialinio draudimo pensijų ir vienišo asmens išmokos indeksavimo tvarkas, užtikrinti globojamų rūpinamų vaikų poreikius, spręsti dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje naujos priemonės — apsaugos nuo smurto orderio, sudaryti vienišiems tėvams palankesnes sąlygas nuomotis socialinį būstą, nustatyti palankesnį finansinės paskatos jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą Lietuvos regionuose, teisinį reguliavimą.

Į rudens darbų programą įtrauktais projektais taip pat siekiama stiprinti socialinio darbo sritį socialinio darbuotojo profesiją, reglamentuoti naujas lanksčių darbo sąlygų galimybes ir numatyti neperleidžiamas vaiko priežiūros atostogas, išplėsti pensijų fondų investavimo galimybes ir kt.

Skaityti tyrimo ataskaitą anglų k. Tematinė ataskaita Dirbantys studentai Europoje Tematinėje atskaitoje pateikiama išsami informacija apie studentus, kurie derina studijas ir apmokamą darbą. Apžvalga leidžia palyginti dirbančių studentų sąlygas skirtingose aukštojo mokslo sistemose Europoje bei atskleidžia įvairialypį darbo studijų metu poveikį studijų procesui bei studentų pasitenkinimui studijomis. Užsienio studentai: ar gebame pritraukti mokytis, o įgijusius išsilavinimą išlaikyti Lietuvoje? Apžvalgos tikslas yra išnagrinėti, kiek bei kokių užsieniečių Lietuvai pavyksta pritraukti studijuoti šalyje, o įgijus aukštą kvalifikaciją — pasilikti dirbti.

Saugios visuomenės ir valstybės užtikrinimas išlieka prioritetu Tarp rudens sesijos darbų — siekis ir toliau užtikrinti visuomenės ir šalies saugumą. Siūlomais projektais siekiama atnaujinti Nacionalinio saugumo strategiją, kuri leistų tinkamai ir visapusiškai stiprinti šalies saugumą.

Švietimo politika - rezultatų archyvas

Taip pat planuojama tobulinti teisinį reguliavimą, susijusį su prieglobsčio procedūra valstybėje paskelbus karo padėtį, nepaprastąją padėtį, ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį dėl masinio užsieniečių antplūdžio. Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimais planuojama numatyti, kad darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir veiklos sričių sąraše, sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir ar karantinas, finansuojami darbuotojo ar darbdavio lėšomis, taip pat nustatyti tam tikrų profesijų darbuotojams privalomą vakcinaciją nuo užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir ar karantinas.

Pagal darbų programos projektą sesijoje numatoma teikti įstatymų pakeitimus, kuriais įtvirtinami asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų išdėstymo ir teikiamų paslaugų organizavimo bei tarpusavio bendradarbiavimo teikiant šias paslaugas principai ir kriterijai.

Be to, siūlomais projektais bus sprendžiama dėl palankesnių moters pagalbinio apvaisinimo sąlygų, būdų ir tvarkos.

Artėja svarbūs švietimo ir sporto pokyčiai Pateiktoje programoje siūlomi Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai, kuriais šalinamos priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygų disproporcijos, ir Profesinio mokymo įstatymo pakeitimai, numatantys priėmimo į valstybės finansuojamas vietas tvarkos pokyčius ir sudarantys galimybę planuojant valstybės finansuojamas vietas pasinaudoti darbo rinkos, darbdavių, regionų nustatyta paklausa ir pasiūla.

Sporto įstatymo pataisomis siūloma pakeisti Sporto rėmimo fondo modelį: numatyti lėšas skirti tik fiziniam aktyvumui, finansuoti fizinio aktyvumo projektus, projektų finansavimo tvarką pavesti nustatyti švietimo, mokslo ir sporto ministrui, atskirti aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo finansavimą ir t.

Ka rašyti CV asmeninės informacijos skiltyje?

Darbų programoje — aktualūs aplinkos apsaugos ir ekonomikos sričių projektai Į darbų programą numatoma įtraukti projektus, susijusius su Lietuvos žaliuoju kursu, aukštos pridėtinės vertės ekonomika. Sesijoje planuojama tobulinti kompleksinius pirkimus ir koncesijas reguliuojančius įstatymus, siekiant viešųjų pirkimų procesą padaryti veiksmingesnį ir skatinti inovatyvius ir žaliuosius viešuosius pirkimus.

Print 0 VU organizacijos vystymo ir bendruomenės reikalų prorektorė Rita Rekašiūtė atkreipė dėmesį, kad pastaraisiais metais negalią turinčių studentų aukštosiose mokyklose ne daugėja, o netgi mažėja. Jos manymu, viena iš tai lemiančių priežasčių — pagalbos trūkumas. Kad tai labai svarbu, pabrėžė ir konferencijos dalyvius pasveikinusi Seimo narė Monika Ošmianskienė — ji teigia galimybės studijuoti doktorantūroje atsisakiusi dėl jai, judančiai neįgaliojo vežimėliu, neįveikiamų laiptų. Lietuvos studentų sąjungos LSS viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė pristatė tyrimą, kuris parodė, kad 40 proc.

Teikiamais Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimais tikimasi sukurti mechanizmą, skatinantį vandentvarkos įmonių stambinimą siekiant užtikrinti kokybiškas ir prieinamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Projektais bus siūloma pakeisti Motorinių transporto priemonių taršos mokesčio tvarką, pagal kurią mokestį reikėtų mokėti registruojant transporto priemonę pirmą kartą Lietuvoje ir kiekvienais metais už naudojimąsi ja.

Taip pat siūlomas naujos redakcijos Technologijų ir inovacijų įstatymo projektas, kuriuo numatoma fine coin binance sąlygas kurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo universiteto tarptautinė studentų įdarbinimo strategija, užtikrinti efektyvią inovacijų ekosistemos plėtrą.

Naujos vidutinės trukmės kelių finansavimo sistemos patvirtinimas nustatant valstybinės ir vietinės reikšmės kelių administravimo principus leistų siekti didesnio skaidrumo, efektyvumo, savivaldybių įsitraukimo ir sprendimų depolitizavimo. Siūlomais projektais taip pat numatoma tobulinti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų apmokestinimo sistemą, vykdyti valstybės įmonių valdymo ir priežiūros pertvarką, nustatyti efektyvesnį teisinį elektroninių ryšių rinkos reguliavimą ir kt.

universiteto tarptautinė studentų įdarbinimo strategija

Pagal Seimo valdybos patvirtintą posėdžių grafiką sesijos metu planuojama surengti 45 posėdžius, iš jų 3 bus skirti opozicijos darbotvarkei. Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną ir baigiasi birželio 30 dieną. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigiasi gruodžio 23 dieną. Seimo nariai į eilines sesijas renkasi be atskiro kvietimo.