Tylios prekybos sistemos apibrėžimas. Kaip pasirinkti vandens tiekimo siurblį (sistemą) namams? - e-prekyba.lt


pamoka apie prekybą dvejetainiais opcionais

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: Tyrimas pradėtas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos iniciatyva m. Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a: Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsnis draudžia naudoti klaidinančią reklamą. Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį klaidinančia reklama pripažįstama tokia reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį, arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.

binance coinbase stock

Atsižvelgus į tai, siekiant nustatyti, ar reklamos metu pateikta informacija yra klaidinanti reklama, būtina nustatyti šių aplinkybių visumą: pirma, ar pateikta informacija yra reklama pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, antra, ar reklama klaidina ar gali suklaidinti reklamos vartotojus ir asmenis, kuriems ji yra skirta ir kuriuos pasiekia, ir, trečia — ar klaidinanti reklama gali paveikti vartotojo ekonominį elgesį.

Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį reklama yra laikoma bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.

Sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje esantį klaidinančios reklamos apibrėžimą, Konkurencijos tarybai, remiantis protingumo kriterijumi, pakanka nustatyti asmens suklaidinimo galimybę, o ne konkretų suklaidinimo faktą, tačiau nagrinėjamu atveju atsižvelgtina ir į tai, kad tyrimas pradėtas dėl konkretaus suklaidinto vartotojo skundo, t.

Be to, Konkurencijos taryba vadovaujasi Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje numatytais kriterijais, šiuo atveju teisingumo kriterijumi.

Remiantis teisingumo kriterijumi, reklamoje pateiktus reklaminius teiginius galima pripažinti neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu. IT bei viešame Konkurencijos tarybos posėdyje pripažino, kad reklaminis teiginys interneto puslapyje buvo neteisingas.

forexsignal apvalga

Vertinant reklamos vartotojų suklaidinimo galimybę, atsižvelgtina į tai, kad informacija apie buitinės technikos technines charakteristikas yra specifinė ir reikalaujanti atitinkamų specialių žinių, kad reklamos vartotojas galėtų patikrinti bendrovės skleidžiamą informaciją ar bent ja suabejoti. Tikėtina, kad žinodami teisingą informaciją ir tylios prekybos sistemos apibrėžimas kainos bei kokybės santykį, vartotojai galėjo pasirinkti kitų bendrovių siūlomą produkciją.

binance blog

Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad reklamos davėjas už klaidinančios reklamos naudojimą atsako tuo atveju, jei jis neįrodo, kad šio įstatymo nuostatos buvo pažeistos ne dėl jo kaltės. Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 10 dalis prarastų akcijų pasirinkimo sandorių apskaita, kad už Reklamos įstatymo pažeidimą skiriamos baudos dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, pažeidimo trukmės ir masto, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių.

Nors buvo nustatyta ilga pažeidimo trukmė reklama buvo skleidžiama nuo m.

biologinės įvairovės išsaugojimo strategija melburno augimo koridoriuose

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsniu, 19 straipsnio 2 dalies 1, 3 ir tylios prekybos sistemos apibrėžimas punktais, 22 straipsnio 1, 10 ir 11 dalimis, Konkurencijos taryba n u t a r i a: 1.