Profesinių sąjungų sistema


Kontaktai Kas yra profesinė sąjunga ir kaip ją įsteigti Darbo rinkoje susiduria du kardinaliai skirtingi interesai: darbdaviams svarbu gauti kuo didesnį pelną ir kuo mažiau mokėti darbuotojams už darbą; darbuotojams svarbu, kad darbo sąlygos ir gaunamas atlygis garantuotų jiems normalų, žmogišką gyvenimą.

Unsupported Browser

Suprantama, kad resursai ir galia yra ne darbuotojų pusėje, o įstatymai ir institucijos savaime neužtikrina visų darbuotojų teisių ir negali užfiksuoti visų darbdavių daromų nusižengimų. Pavieniai savo interesus norintys ginti darbuotojai greit pasijunta bejėgiais, nes visiškai priklauso nuo darbdavio valios ir gali būti atleisti arba persekiojami darbe. Todėl darbuotojams būtina organizuotis į profesines sąjungas, kad dėl bendro reikalo vieni kitus palaikydami galėtų atstovauti savo interesams ir sukurtų atsvarą galią turintiems darbdaviams.

Yra manančiųjų, jog darbuotojams pakanka susiburti ir pradėti kovą dėl kokio nors svarbaus dalyko, pvz.

  • Apie mus - Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga
  • LAMPSS - Pradžia
  • Pradinis - LŠMPS
  • El mejor knyga sobre forex

Jie mano, kad nereikia kurti pastovios organizacijos, o prasidėjus kovai užtenka į ją įsitraukti. Tačiau patirtis rodo, jog nuolatinės organizacijos nebuvimas — priežastis kilti vis naujoms problemoms, o profesinių sąjungų sistema profesinės sąjungos egzistavimas darbdaviui atima drąsą ir norą sukelti vis naujų problemų darbuotojams.

fx opcionų prekybos darbai padeda dvejetainiai variantai

Be to, kai atsiranda sunkumų, dažniausiai jau būna per vėlu kurti profesinę sąjungą. Tai panašu į draudimo agento vizitą name, kuris jau apimtas gaisro.

dvejetainės parinktys su savaitės galiojimo pabaiga bitcoin trading bot github python

Profesinė sąjunga yra nuolat veikianti darbuotojų įkurta ir valdoma demokratinė organizacija, tai — vienintelis teisėtas, efektyviausias ir laiko patikrintas darbuotojų interesų gynimo instrumentas. Tikslai: apsaugoti narius darbe; siekti geresnių savo narių gyvenimo sąlygų; spręsti individualius ir kolektyvinius darbo ginčus; remti nukentėjusius darbo rinkoje savo narius; formuoti bendrą darbuotojų požiūrį į visuomenės problemas.

Tai yra vienintelis reikalavimas, jei steigiate profesinę sąjungą, kuri veiks darbdavio fizinio asmens, įmonės, įstaigos ar organizacijos, ar jų padalinio lygmeniu. Steigiamajame susirinkime reikia patvirtinti įstatus bei išsirinkti pirmininką, pavaduotojus, komitetą, viskas turi būti užfiksuojama protokolu.

Bylos straipsnis. Darbuotojų atstovavimo sistema 1. Darbuotojų atstovavimas reiškia darbuotojų teisių ir interesų gynimą ir atstovavimą jiems santykiuose su kitomis socialinės partnerystės šalimis, darbo ginčus nagrinėjančiose ir socialinės partnerystės institucijose, teisių ir pareigų jiems sukūrimą ir keitimą ar kitokį dalyvavimą, nustatant darbuotojų darbo, socialines ir ekonomines teises ir pareigas darbo teisės normų nustatyta tvarka.

Per 6 mėnesius nuo steigiamojo posėdžio profesinė sąjunga turi kreiptis į Registrų centrą ir įregistruoti profesinę sąjungą. Ne visada reikia profesinę sąjunga registruoti Registrų centre.

akcijų pasirinkimo sandorių dydis binarinių opcionų brokerio premija

Nacionaliniu, šakos ar teritoriniu lygmeniu veikiančios profesinių sąjungų organizacijos gali steigti savo padalinius. Tokiu atveju profesinių sąjungų sistema ar įmonės darbuotojai turėtų kreiptis į šakinę organizaciją pagal ekonominės veiklos rūšį, kuri pagal savo įstatuose nustatytą tvarką padės įsteigti profesinę sąjungą.

Profesinės sąjungos gali steigtis ir profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais, tačiau norint derėtis dėl kolektyvinių sutarčių reiktų jungtis į šakos profesinę sąjungą arba tokią sukurti.

Jos gali vesti derybas tiek dėl darbdavio lygmens, tiek dėl šakos kolektyvinės sutarties. Vienos šakos darbuotojai turi daug bendrų reikalų, todėl susivienijus lengviau apginti grupinius interesus.

sp500 prekybos strategija kas yra pasirinkimo sandoriai akcijų rinkoje

Vienydama kelių įstaigų, bendrovių ar pramonės šakų darbuotojus tokia organizacija sugebės geriau atremti darbdavių puolimus, organizuoti solidarumo akcijas ar profesinių sąjungų sistema teisinę pagalbą nariams. Nacionalinis profesinių sąjungų centras jungia šakos lygmeniu veikiančias profesines sąjungas. Jis derasi su valdžios institucijomis, dalyvauja priimant įstatymus ir daro įtaką darbo ir socialiniais klausimais aukščiausiu lygmeniu.

Profesinių sąjungų susivienijimai taip pat dalyvauja tarptautinių profesinių sąjungų susivienijimų veikloje, kurie teikia pasiūlymus Europos komisijai, ruošiant europines direktyvas ar kitus teisės aktus.

Didžiausias profesinių sąjungų profesinių sąjungų sistema Lietuvoje yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, vienijanti 25 šakines organizacijas. NARYSTĖ Nuo profesinės sąjungos įregistravimo Registrų centre ar šakos lygmeniu veikiančioje profesinėje sąjungoje jos steigėjai tampa profesinės sąjungos nariais. Jie turi pateikti prašymą darbdavio buhalterijai išskaičiuoti ir pervesti nario mokestį profesinei sąjungai. Jeigu darbuotojai nenori, kad darbdavys žinotų apie jų narystę, reikia pateikti prašymą profesinei sąjungai nario mokestį mokėti tiesiogiai jai.

Darbuotojai, norintieji tapti jau esamos profesinės sąjungos nariais, turi rašyti prašymą profesinei sąjungai tapti jos nariu ir jau minėtą prašymą dėl nario mokesčio išskaičiavimo. Narystė profesinėje sąjungoje pasibaigia pateikus raštišką prašymą išstoti iš organizacijos ir darbdavio buhalterijai — nebeišskaičiuoti nario mokesčio.

Profesinės sąjungos nariais negali būti darbdavys arba jam atstovaujantys asmenys. Be šio principo neįmanoma pasiekti jokių rezultatų, o esant tvirtai vienybei — galima nuversti kalnus. Todėl visų profesinių sąjungų sistema sąjungų tikslas — siekti šimtaprocentinės narystės. Kuo didesnis profesinės sąjungos narių procentas nuo bendro darbuotojų skaičiaus, tuo organizacija stipresnė.

  • Darbuotojų atstovavimo sistema.
  • RJPS – Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga
  • Kas yra profesinė sąjunga ir kaip ją įsteigti - Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija
  • Opciono prekybos robinhood reddit

Nepriklausomai nuo to, kokiu principu veikia profesinė sąjunga — įmonės ar įstaigos, šakos ar nacionaliniu lygmeniu, — visi jos nariai yra lygūs, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, pilietybės, lyties, pažiūrų, lytinės orientacijos, sugebėjimų ar socialinio statuso.

Profesinės sąjungos negali tapti uždarais klubais. Jos turi būti atviros visiems darbuotojams, nes streiko atveju profesinės sąjungos atstumtus darbuotojus darbdavys gali panaudoti kaip streiklaužius. Tam, kad organizacija tarnautų savo narių interesams, ją ir turėtų kontroliuoti patys nariai.

RESPUBLIKINĖ JUNGTINĖ PROFESINĖ SĄJUNGA

Niekas geriau nei patys nariai negali nuspręsti, ką ir kaip turi daryti profesinė sąjunga. Jei ji nori pasiekti savo tikslų, ji neturi leisti, kad jai nurodinėtų ar ją kontroliuotų išorinės jėgos: vyriausybė, darbdaviai, politinės partijos, religinės, visuomeninės ar kitokios organizacijos bei paskiri asmenys. Kad ir kaip vyriausybė vertintų profesines sąjungas — gerai ar blogai, — tačiau visuomet ji rems galingų visuomeninių grupių interesus, visų pirma, — darbdavių.

Jeigu vyriausybė ims kontroliuoti profesinių sąjungų veiklą bei politiką, jos ims atstovauti jau ne darbuotojams, o taps vyriausybės įrankiu. Dažniausiai tai — įmonės ar įstaigos profesinė sąjunga, ir jos tikslas — ne ginti darbuotojų interesus, o priešingai — neleisti susikurti tikrajai profesinei sąjungai.

Kolektyvinių sutarčių registras ir kolektyvinių sutarčių registravimo tvarka

Taip pat reikėtų atsispirti ir politinėms partijoms, kurios norėtų profesinę sąjungą kontroliuoti ar jai vadovauti. Mat iš esmės skiriasi abiejų šių institutų tikslai: profesinės sąjungos tikslas yra padėti nariams, o politinės partijos — gauti kuo didesnį visuomenės palaikymą ir ateiti į valdžią. Be abejo, profesinės sąjungos nariai gali pasirinkti, kokiai partijai ar religinei bendruomenei priklausyti, bet jie neturėtų primetinėti savo įsitikinimų profesinei sąjungai ir versti ją veikti ne pagal profsąjunginius principus.

Priimant sprendimus turi būti atstovaujama visų organizacijos narių grupių interesams, o nutarimus turi lemti daugumos narių valia. Profesinės sąjungos nariai turi gauti informaciją apie organizacijos principus ir struktūrą, kad galėtų kuo aktyviau dalyvauti formuojant profesinės sąjungos sprendimus.

prekybos rodikliai c# main mokymosi dvejetainiai parinktys

Visi profesinės sąjungos nariai privalo turėti lygias teises ir privilegijas, taip pat ir pareigas. Visa su profesinės sąjungos reikalais ir veikla susijusi informacija turi būti prieinama nariams ir būti jų dėmesio centre.

Profesinių sąjungų vadovai, atstovai, vadovaujamųjų organų nariai turėtų būti reguliariai renkami narių balsavimu ir būti jiems atskaitingi. Jie gali būti atšaukiami, jei jų veikla netenkina daugumos narių.

forex darbo valandos malmė c dienos prekybos qqq pasirinkimo sandoriai