Prekybos strategijos ir finansiniai modeliai


Siekiant nuoseklumo, prisiminkime pirmuosius franšizės davėjo verslo sukūrimo algoritmo žingsnius: 1 sviluppare prekybos sistema franšizabilumo įvertinimaskurio metu nustatytas verslo, kurio pagrindu norima kurti franšizę, tinkamumo ir pasiruošimo tiražavimui laipsnis; 2 franšizės davėjo verslo vizijos ir misijos patvirtinimaskurias konkrečiai apsibrėžus, galėsite sklandžiai ir sistemingai veikti bei stebėti, ar artėjate prie savo vizijos ir misijos, ar nuo jų tolstate; 3 aplinkos analizėkurios metu įvertinti tiek vidiniai franšizės davėjo verslo, tiek išoriniai sektoriaus ir rinkos veiksniai, turintys įtakos verslo veiklai; 4 franšizės koncepcijakuria aiškiai apibrėžtas franšizuojamo verslo prekės ženklas, juo ženklinama produkcija ir galutinio vartotojo parametrai.

Metas pereiti prie finansinių rodiklių. Kadangi franšizės gavėjo numatytos investicijų, sąnaudų, pajamų ir pelno prognozės sudaro pagrindą franšizės davėjo pajamoms ir išlaidoms apskaičiuoti, įprastai pradedama nuo tipinio franšizės gavėjo finansinio veiklos modelio parengimo. Abu finansinius modelius — tiek gavėjo, tiek davėjo — jungianti grandis yra franšizės mokesčiai, kuriuos gavėjas moka davėjui už jo teikiamas paslaugas.

Tipinio franšizės gavėjo finansinis veiklos modelis Šis modelis yra orientuotas į franšizės pagrindu įkurto verslo finansines prognozes. Jis yra rengiamas remiantis kitų franšizuojamo verslo padalinių duomenimis.

prekybos strategijos ir finansiniai modeliai

Tokiu būdu akcentuojama, kad šis modelis nėra pritaikytas konkrečiam atvejui, o yra universalus ir atspindintis bendrus kiekvieno franšizės tinklui priklausančio gavėjo finansinius veiklos aspektus.

Franšizės davėjo finansinis veiklos modelis Franšizės davėjo finansinis veiklos modelis yra orientuotas į franšizės davėjo verslo finansines prognozes.

Prekybos strategijos šiems metams

Iš esmės franšizės davėjo ir gavėjo finansinės veiklos modelių struktūros yra vienodos, tačiau franšizės davėjo modelyje atsiranda kai kurios tik jo verslui būdingos investicijų, išlaidų ir pajamų rūšys.

Franšizės davėjo verslas, kaip ir kiekvienas kitas verslas, yra neatsiejamas nuo investicijų. Nors franšizės tinklo plėtra reikalauja ženkliai mažiau investicijų nei, pavyzdžiui, nuosavų padalinių tinklo plėtra, tam tikras lėšų kiekis vis tiek yra būtinas.

Investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą priklauso nuo konkretaus franšizės davėjo verslo specifikos, o investicijos į nematerialųjį turtą franšizės davėjo verslo atveju gali būti kategorizuojamos taip: Franšizuojamo verslo intelektinio kapitalo, kurio pagrindu yra kuriama franšizė, vertė.

Investicijos į franšizės ir franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros sukūrimą franšizės gavėjo veiklos vadovų, apmokymo programų ir kitų metodikų kūrimą, prekės ženklų apsaugą ir t.

Мы знаем, что Накамура читал. Но они захватили и убили последнего парламентера возле энергоустановки. невзирая на то, что октопаук шел с белым флагом.

Investicijos į franšizės, franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros ir verslo modelio tobulinimą produktų ar paslaugų inovacijų kūrimo išlaidos, vadybos sistemų diegimas, naujų apmokymo programų kūrimas, veiklos vadovų tobulinimas, ryšių su klientų valdymo informacinės sistemos įdiegimas ir t.

Franšizės davėjo einamąsias išlaidas galima suskirstyti į šias kategorijas: Franšizės tinklo plėtros išlaidos, susijusios su franšizės prekės ženklo stiprinimu ir naujų franšizės gavėjų pritraukimu į tinklą; Franšizės tinklo palaikymo infrastruktūros einamosios išlaidos, susijusios su franšizės davėjo organizacijos administracija, franšizės tinklo aptarnavimu ir franšizės tinklo vadyba.

Franšizės davėjas, numatęs, kiek paslaugų ir palaikymo teiks franšizės gavėjams, bei įvertinęs, kokia suma lėšų bus reikalinga pradinėms investicijoms ir apyvartiniam kapitalui, gali nustatyti konkrečius franšizės mokesčius.

prekybos strategijos ir finansiniai modeliai

Pastebėtina, kad praktikoje pasitaiko nemažai franšizės mokesčių apskaičiavimo metodų. Dažniausiai naudojami pradinio franšizės mokesčio apskaičiavimo metodai yra šie: Išlaidų įvertinimo metodas. Pradinis franšizės mokestis yra apskaičiuojamas taip, kad padengtų franšizės davėjo išlaidas franšizei kurti proporcingą jų dalį, tenkančią vienam gavėjuifranšizės davėjui pritraukti, franšizės gavėjui palaikyti iki padalinio veiklos pradžios, pradinius gavėjo ir jo darbuotojų apmokymų kaštus prekybos strategijos ir finansiniai modeliai sugeneruotų pageidaujamą pelną.

Tai dažniausiai pasitaikantis ir labiausiai rekomenduojamas franšizės mokesčių apskaičiavimo metodas. Investicijų įvertinimo metodas.

Dabar, kai susipažinote su siūlomomis geriausiomis prekybos platformomis, apžvelkime įvairias internetinės prekybos strategijas kai kuriose pasaulio rinkose, kuriose aktyviausiai prekiaujama.

Pradinis franšizės mokestis yra susiejamas su franšizės gavėjo investicijų į naujo padalinio atidarymą apimtimi. Taikant tokį metodą, pradinis franšizės mokestis gali sudaryti nuo 10 iki 25 procentų nuo gavėjo investicijų į padalinio atidarymą sumos. Kuo didesnė yra investicijų suma, tuo mažesnis procentas yra taikomas.

prekybos strategijos ir finansiniai modeliai

Dažniausiai naudojami periodinio franšizės mokesčio apskaičiavimo metodai yra šie: Išlaidų įvertinimo metodas. Periodinis franšizės mokestis yra apskaičiuojamas taip, kad padengtų vienam gavėjui tenkančią franšizės davėjo einamųjų išlaidų dalį ir sugeneruotų davėjui pageidaujamą prekybos strategijos ir finansiniai modeliai.

Finansiniai veiklos modeliai

Pelningumo įvertinimo metodas. Periodinis franšizės mokestis yra susiejamas su franšizės gavėjo pelningumo prognozėmis. Taikant šį metodą, periodinis franšizės mokestis gali sudaryti nuo 20 iki 35 procentų nuo franšizės gavėjo pajamų pelningumo.

Kuo mažesnis yra gavėjo pardavimų pelningumas, tuo mažesnis jo procentas turėtų būti paverčiamas periodiniu franšizės mokesčiu. Investicijų grąžos įvertinimo metodas. Periodinis franšizės mokestis yra susiejamas su skirtumu tarp pageidaujamos franšizės gavėjo investicijų grąžos ir planuojamo jo pelno franšizės sutarties galiojimo laikotarpiu.

Priklausomai nuo verslo srities, franšizės gavėjai gali tikėtis į franšizės padalinio atidarymą investuotų pinigų grąžos per 3—5 metus.

Padalinę planuojamų investicijų sumą iš pageidaujamo investicijos grąžos periodo, gausime pageidaujamą franšizės gavėjo investicijų metinę grąžą. Lygindami ją su tipiniame franšizės gavėjo verslo plane apskaičiuotomis realiomis pelno prognozėmis, gausime skirtumą, kuris gali būti naudojamas periodiniams franšizės mokesčiams mokėti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad franšizės tinklo plėtros pradžioje vidutiniai vieno gavėjo aptarnavimo kaštai bus didesni, o vidutinės pajamos iš vieno gavėjo mažesnės negu tolimesniuose jo plėtros etapuose.

  1. Стоило только спуститься в их логово.
  2. Она отчаянно стучала зубами, одолевая восемьдесят метров, отделявшие ее от еды и сухой одежды.
  3. Chia coin contract
  4. Лишь двое задавали мне вопросы об Орле.
  5. Tiesa arba klaidinga dvejetainė parinktis

Taip pat atmintina, kad franšizės mokesčių mokėjimas neturėtų nepagrįstai ištęsti investicijų grąžos franšizės gavėjui periodo.

Dažniausiai net ir sėkmingiausių franšizės davėjų investicijų atsipirkimo laikotarpis yra ilgesnis negu jo gavėjų: jei tipinis franšizės gavėjas tikisi, kad jo investicijos į verslo pradžią atsipirks per 3—5 metus, franšizės davėjai turėtų orientuotis į 5—8 metų arba net ilgesnį laikotarpį.

Svarbiausia atminti, kad franšizės davėjo verslo didesnė siekiamybė yra ne einamojo pelno uždirbimas, o vertės didinimas ilgalaikėje perspektyvoje. Kitas franšizės davėjo verslo sukūrimo algoritmo žingsnis — franšizės strategijos parengimas. Šiame žingsnyje konkretizuosite savo franšizės davėjo verslo veiksmų planą tiek ilguoju, tiek trumpuoju periodu.