Prekybos strategijos grupė. Dienos prekybos sistema. Dienos Prekybos Sistema


prekybos strategijos grupė

Ko reikia norint sėkmingai prekiauti? Teorinėje dalyje apibūdintos tarptautinio marketingo strategijų teorinės nuostatos, pateikti inovatyvaus produkto kūrimo strategijų principai, aprašyta santykių marketingo reikšmė verslas verslui rinkoje, apibūdintos verslas verslui rinkos vartotojų elgsenos formavimo ypatybės; išanalizuota ir susisteminta mokslinė metodinė literatūra, skirta verslas verslui marketingo tematikai.

Darbe pagrįsti marketingo sprendimai, taikytini kuriant integruotą tarptautinę inovatyvaus produkto marketingo strategiją, skirtą tarptautinio prekybos pramonine įranga verslo plėtrai.

prekybos strategijos grupė

Praktinėje dalyje atlikti prekybos pramonine įranga verslo tyrimai siekiant nustatyti veiksnius, lemiančius prekybos pramoninės energetikos įranga ir įrengimais verslo plėtrą; atlikti pagrindinių tarptautinės prekybos pramonine įranga verslo šakos charakteristikų tarpusavio priklausomybės tyrimai, sudarytos tipinės bendrovės, veikiančios tarptautinės prekybos prekybos strategijos grupė įranga verslo šakoje pelno ir pardavimo pajamų prognozės, įvertinti didžiausią integruota prekybos strategija tarptautinio prekybos pramonine įranga verslo plėtrai ilgalaikėje perspektyvoje turintys veiksniai.

Išnagrinėti praktiniai verslo verslui marketingo tobulinimo aspektai leido patikslinti teorines marketingo nuostatas ir principus.

Remiantis empirinių tyrimų rezultatais pateikiamas integruotas tarptautinio inovatyvaus produkto marketingo strategijos modelis, The theoretical part defines conception of international marketing strategies, emphasizes on innovative product development strategies, describes significance of relationship marketing in business-to-business market, describes the internals of business to business buying behavior; analyzes and systemizes scientific methodical literature dedicated to the topic of business-to-business marketing.

Marketing decisions that can be integruota prekybos strategija in developing international trade of industrial equipment integruota prekybos strategija substantiated in the paper. The practical part deals with international trade of industrial equipment research that was conducted to identify factors influencing development of international trade of industrial equipment.

Investigation of main characteristics of interdependence of prekybos strategijos grupė trade of industrial equipment business branch, profit and sales revenue forecast, the greatest influence on the long-term international trade of industrial equipment development factors was conducted as well.

prekybos strategijos grupė

Practical business-to-business marketing improvement aspects were examined that allowed correcting theoretical marketing decisions. According to results of empirical research, the paper provides final integrated international innovative product marketing strategy that can be applied in development of international trade of industrial equipment.

prekybos strategijos grupė

The paper is divided into 7 parts: introduction.